အိမ္ခန္းေပါင္း ၄၇၆ ခန္းပါ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအငွားအိမ္ရာ ဇန္နဝါရီတတိယပတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟုဆိုလာ

အိမ္ခန္းေပါင္း ၄၇၆ ခန္းပါ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအငွားအိမ္ရာ ဇန္နဝါရီတတိယပတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟုဆိုလာ .. ( အိမ္ရာတြင္ အရာထမ္းျဖစ္ပါ

က လစာ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာ ေနထိုင္နိုင္ ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထား)

 

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအအဖြဲ႕၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဦးစီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ေသာ

 

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအငွားအိမ္ရာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ရာ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္

 

ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ

 

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အိမ္ငွားေနထိုင္မႈျဖင့္ ဝင္ေငြဆုံးရႈံးမႈကို ေလၽွာ့ခ်ေစလ်က္ ရရွိေသာ အေျခခံလစာေပၚမူတည္၍ နိုင္ငံဝန္ထမ္း

 

အငွား အိမ္ရာတြင္ အရာထမ္းျဖစ္ပါက လစာ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာ ေနထိုင္

 

 

နိုင္ ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္မွာ ဖြင့္ပြဲလုပ္မွာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အိမ္

 

ခန္းေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕ၿပီးတာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္မွာပါ။ ေကာ္မတီက တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဌာ

 

နေတြနဲ႔ညႇိႏွိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ခ်ထားေပးမွာပါ။ တိုက္ခန္းေပါင္း ၁၄ လုံးမွာ အိမ္ခန္း ၄၇၆ ခန္း ေနထိုင္လို႔ရပါတယ္။ နိုင္ငံမွာ အစိုး

 

ရဝန္ထမ္းေတြရဲ့ အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ မူဝါဒကို ေျမျပင္မွာ ေဖာ္ေဆာင္ ေနတာက ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္

 

တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ့စိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားမႈဟာ သူတို႔ရဲ့ တာဝန္ေက်ပြန္မႈအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ့သက္သာ

 

 

ေခ်ာင္ခ်ိေရးနဲ႔ေနထိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးမႈဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုံျခဳံေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးရာ က်ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လို အိမ္လခႀကီး

 

ျမင့္တဲ့ ေနရာမွာ အငွားအိမ္ရာစီစဥ္ေပးနိုင္တာဟာ သူတို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို အက်ိဳးျပဳတဲ့အျပင္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္

 

ေရးမွာလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိတာေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့အက်ိဳးရွိတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အားရးေက်နပ္ပါတယ္။ေန

 

ထိုင္ေရး အခက္အခဲရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္လည္း ခရိုင္ေလးခုမွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လည္း အႀကီးအကဲမ်ားရဲ့

 

လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔အသင့္ပါ”ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္နိုင္က ေျပာ

 

 

ၾကားသည္။ အဆိုပါဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအငွား အိမ္ရာတြင္ ၈ ခန္းတြဲ ၅ ထပ္တိုက္ အပါအဝင္ ၃၄ခန္း ပါေသာ

 

တိုက္မ်ားပါဝင္ၿပီး မိသားစုေလးဦးမွ ငါးဦးထိ ေနနိုင္မည့္ ၄၈၀ စတုရန္းေပရွိေသာ အခန္း ၄၇၆ ခန္း တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အငွား

 

ေနထိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရိုင္ေလးခုရွိ၍ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆပ္စပ္

 

လ်က္ရွိရာ သြားလာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အဆင္ေျပေစရန္ အေရွ႕ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တို႔တြင္

 

ဝန္ထမ္းအငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာအသင့္ရွိရန္လိုအပ္

 

 

မည္ျဖစ္ရာ ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ပါက ရန္ကုန္ -ဒလ တံတားႀကီး ေပၚမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း

 

လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အဆင္ေၿပ ေခ်ာ့ေမြ႕စြာ သြားလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလဆန္းက တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးေန

 

ၿပီျဖစ္ေသာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအငွားအိမ္ရာကို ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ဖြင့္လွစ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

 

ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Credit

 

 

 

Unicode

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအအဖွဲ့၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်သော

 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ရာကို ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် တည်ဆောက် ပြီးစီးပြီဖြစ်ရာ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင်

 

ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသေ

 

ာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အိမ်ငှားနေထိုင်မှုဖြင့် ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချစေလျက် ရရှိသော အခြေခံလစာပေါ်မူတည်၍ နိုင်ငံဝန်

 

ထမ်းအငှား အိမ်ရာတွင် အရာထမ်းဖြစ်ပါက လစာ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ

 

နေထိုင်နိုင် ရန် စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ “ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်မှာ ဖွင့်ပွဲလုပ်မှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအ

 

ဖွဲ့က အိမ်ခန်းနေရာချထားရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့ပြီးတာနဲ့ ရွေးချယ်မှာပါ။ ကော်မတီက တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တာဝန်ထမ်း

 

ဆောင်တဲ့ ဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး ရွေးချယ်ချထားပေးမှာပါ။ တိုက်ခန်းပေါင်း ၁၄ လုံးမှာ အိမ်ခန်း ၄၇၆ ခန်း နေထိုင်လို့ရပါတယ်။

 

နိုင်ငံမှာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒကို မြေပြင်မှာ ဖော်ဆောင် နေတာက

 

ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ် မြင့်မားမှုဟာ သူတို့ရဲ့ တာဝန်ကျေပွန်မှုအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ဒါကြောင့်

 

သူတို့ရဲ့သက်သာ ချောင်ချိရေးနဲ့နေထိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးမှုဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးရာ ကျပါတယ်။ ရန်

 

ကုန်မြို့လို အိမ်လခကြီးမြင့်တဲ့ နေရာမှာ အငှားအိမ်ရာစီစဉ်ပေးနိုင်တာဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကျိုးပြုတဲ့

 

အပြင် တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးမှာလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိတာကြောင့် နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်

 

အားရးကျေနပ်ပါတယ်။ နေထိုင်ရေး အခက်အခဲရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အတွက်လည်း ခရိုင်လေးခုမှာ ဆက်လက် ဖော်ဆောင်

 

ဖို့လည်း အကြီးအကဲများရဲ့လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ပါ”ဟု မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး

 

မှူးချုပ် ဦးမြင့်နိုင်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငှား အိမ်ရာတွင် ၈ ခန်းတွဲ ၅ ထပ်တိုက်

 

အပါအဝင် ၃၄ခန်း ပါသော တိုက်များပါဝင်ပြီး မိသားစုလေးဦးမှ ငါးဦးထိ နေနိုင်မည့် ၄၈၀ စတုရန်းပေရှိသော အခန်း ၄၇၆

 

ခန်း တွင် ဝန်ထမ်းများ အငှားနေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခရိုင်လေးခုရှိ၍ ဝန်ထမ်းများ နေ

 

ထိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆပ်စပ်လျက်ရှိရာ သွားလာမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင် အဆင်ပြေစေရန် အရှေ့ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်း၊ တောင်

 

ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တို့တွင် ဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်

 

ရန် မြေနေရာအသင့်ရှိရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ရာ ဒလမြို့နယ်တွင်လည်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ခဲ့ပါက ရန်ကုန် -ဒလ

 

တံတားကြီး ပေါ်မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း လုပ်ငန်းခွင်သို့ အဆင်ပြေ ချော့မွေ့စွာ သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ

 

လဆန်းက တည်ဆောက် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ရာကို ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်ဖွင့်လှစ်၍ ဝန်ထမ်းများ နေ

 

ထိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

 

Credit