အကၡရာ သုံးလုံးတည္းနဲ႔ အရႈပ္ေထြးဆုံး အဂၤလိပ္စကားလုံး

 

အကၡရာ သုံးလုံးတည္းနဲ႔ အရႈပ္ေထြးဆုံး အဂၤလိပ္စကားလုံး

 

 

စာလုံးသုံးလုံးပဲ ပါေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ ၆၄၅ မ်ိဳးထြက္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားလုံးတစ္လုံး ရွိပါတယ္။ အဘိဓါန္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

ကြဲေပမယ့္ ဒီစကားလုံးရဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးကြဲ ရာနဲ႔ခ်ီ ထြက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ပုံမွန္အားျဖင့္

 

အဂၤလိပ္စာမွာ အရွည္လ်ားဆုံးဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြကိုပဲ အရႈပ္ေထြးဆုံး စကားေတြလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတာပါ။

 

ဥပမာ antidisestablishmentarianism ဆိုတဲ့ ခ်ာ့ခ်္ေက်ာင္းေတြအစိုးရအေထာက္အပံ့ခံျဖစ္ေရးအတြက္ေထာက္

 

ခံတဲ့ ရာထူးနဲ႔ honorificabilitudinitatibus  ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုနဲ႔ ထိုက္တန္ေတာဆီတဲ့ အလယ္ေခတ္ လက္တင္

 

စကားလုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာလုံးသုံးလုံးတည္းနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားမွာ အရႈပ္ေထြးဆုံးနဲ႔ အခ်က္အလက္ မ်ိဳးကြဲ

 

အမ်ားဆုံးထြက္တဲ့ စကားလုံးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေဝါဟာရကေတာ့ Run လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားလုံးကို

 

Oxford English Dictionary မွာ ႀကိယာပုံစံတစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ မတူညီတဲ့ ၆၄၅ မ်ိဳးအထိ ထြက္ေအာင္ သုံးျပထားပါ

 

 

တယ္။ ဒါေတာင္ Run ရဲ့အနက္အဓိပၸါယ္အကုန္လုံးမပါေသးပါဘူး။ေနာက္အသစ္ထြက္လာမယ့္Oxford Dictionary

 

Edition သစ္မွာ Run ရဲ့ အဓိပၸါယ္အားလုံးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဘိဓါန္ကို ၂၀၃၇ မွာ ပုံႏွိပ္

 

သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအဘိဓါန္မွာေတာင္  Run  ရဲ့ အဓိပၸါယ္က ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။  ၁၉၂၈ ခုႏွစ္က

 

ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး Oxford English Dictionary  မွာ စကားလုံး သုံးလုံးတည္းနဲ႔ အဓိပၸၸါယ္အမ်ားဆုံး ထြက္တဲ့

 

စကားလုံးဟာ Set ျဖစ္ပါတယ္။Oxford English Dictionary ပထမဆုံး Edition ကိုႏွစ္ေပါင္း၇၀ ၾကာ တည္းျဖတ္

 

သုေတသနျပဳၿပီးမွ ထုတ္ခဲ့တာပါ။  Set အတြက္ အဓိပၸါယ္ေပါင္း  ၂၀၀  ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုတာကိုက

 

စာမ်က္ႏွာအေနနဲ႔ ၃၂ မ်က္ႏွာခန႔္ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလို စကားလုံးတစ္လုံးတည္းနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဘက္စုံသုံးနိုင္တာကို

 

 

(ဘက္စုံသုံး အိတ္ေဆာင္ဓါး) Swiss Army Knife လို႔ တင္စားေျပာၾကပါတယ္။ၿဗိတိန္စာေရးဆရာ ဆိုင္မြန္

 

ဝင္ခ်က္စတာရဲ့ Run ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ထြန္းကားမႈမွာ အရာေရာက္ၿပီး လူသုံးမ်ားကုန္

 

တဲ့စကားလုံး ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၁၉ ရာစုအလည္ကစၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ရွိလာျခင္းေတြ ၊ အသစ္

 

အသစ္ထြန္းကားလာျခင္းနဲ႔ယႏၲရားလည္ပတ္မႈလိုမ်ိဳးေတြအားလုံးကို “စက္ေတြလည္ ၊နာရီေတြ သြား ၊ ကြန္ပ်ဴတာ

 

အလုပ္လုပ္  (Machines Run, Clocks Run, Computers Run) လို႔ ေျပာလာၾကတယ္လို႔လည္း ဆိုင္မြန္

 

ဝင္ခ်က္စတာက မွတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

 

Credit; kweepage