လိင္ေျပာင္းလိုက္ေသာ WWE နပန္းသမား  ျဖစ္ေသာ Gabbi Tuft 

 

လိင္ေျပာင္းလိုက္ေသာ WWE နပန္းသမား  ျဖစ္ေသာ Gabbi Tuft

 

 

ယခင္က ေက်ာ္ၾကားခဲ့ ေသာ   WWE နပန္းသမား  ျဖစ္ေသာ Tuft သည္  ယခုသီတင္းပတ္အတြင္းလိင္ေျပာင္းသူျဖစ္သည္

 

ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။ယခင္နပန္းသမားသည္ Tyler Reks ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ၂၀၀၉-၂၀၁၂ မွ WWE တြင္တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့

 

သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္သူသည္ WWE ၏ေက်ာ္ၾကားမႈကိုစြန႔္ခဲ့ၿပီး သူမ၏ဇနီး၊ ႏွင့္ ျပတ္ဆဲ ျပီး သူတို႔၏သမီးတို႔ႏွင့္အခ်ိန္ပိုမို

 

ကုန္လြန္ခဲ့သည္။၂၀၁၄ တြင္အၿငိမ္းစားယူျခင္းမျပဳမီ WWE စူပါစတားသည္ “Raw”၊ “SmackDown” ႏွင့္ “Wrestlemania”

 

ကဲ့သို႔ေသာတီဗြီ  အစီအစဥ္မ်ားတြင္  ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။Tuft သည္  သူ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ား

 

 

ကို သူမ၏လည္ပင္းတြင္ပတ္ထားျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္း ဗြီဒီယိုမ်ား စသည္တို႔ကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ခဲ့သည္။ ထုိ့ေနာက္

 

Tuft သည္ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္သူ၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးနည္းျပဆရာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားစရာစပီကာႏွင့္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္

 

အလုပ္စတင္ခဲ့သည္။ အခုေတာ့ သူမသတင္းျဖန႔္ခ်ိမႈတစ္ခုမွာပါ ၀ င္ခဲ့ၿပီး  သူမဟာသူ႔ရဲ့အမွန္တရား ကိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့၊

 

သူမသည္ေနာက္ဆုံးတြင္လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္သူမ၏ကမၻာကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အဆင္သင့္ရွိေနၿပီဟုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထား

 

သည္။ “လြန္ခဲ့ေသာရွစ္လသည္ကၽြန္ုပ္ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္အေမွာင္ဆုံးအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္” ဟု Tuft က

 

 

Instagram တြင္ေရးသားခဲ့သည္။ လိင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ကမၻာႀကီးကိုရင္ဆိုင္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကကၽြန္ုပ္

 

ကိုအႀကိမ္မ်ားစြာအဆုံးသတ္ေစခဲ့သည္။ သူသည္ လိင္ ေျပာင္းခဲ့ျပီးေနာက္ သူ၏ အနာဂတ္ ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြြာ ျဖတ္သန္း ခဲ့

 

ေၾကာင္း သူ၏ Instagram တြင္ေရးသားခဲ့သည္။

 

Credit: CNN