ျမ.န္.မာ့.ရိုး.ရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေ႐ြးနည္- လက္ရွိကိုယ္တြဲေနတဲ့သူနဲ႕ တသက္တာအဆင္ေျပပါ့မလားဆိုတာ တြက္လို႔ရတာေပါ့

ျမ.န္.မာ့.ရိုး.ရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေ႐ြးနည္- လက္ရွိကိုယ္တြဲေနတဲ့သူနဲ႕ တသက္တာအဆင္ေျပပါ့မလားဆိုတာ တြက္လို႔ရတာေပါ့

ျမန႔္မာရိုးရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေ႐ြးနည္း (စ-ဆုံး)

တြက္နည္း

အမ်ိဳးသားနံ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးနံ ႏွစ္ခု ေပါင္းရမည္။

ဥပမာ.. တနဂၤႏြေ(၁) +ဗုဒၶဟူး(၄) ၁+၄=၅. ျဖစ္သည္။ ရလဒ္ကို ၅ျဖင့္ ေျမာက္ရမည္ ။

၂၅ ရသည္။ ထို႔၂၅ အား ၇ ျဖင့္စားရမည္။ အႂကြင္း ၄ ရပါသည္။ထို႔ေနာက္ အႂကြင္း ၄ ေဟာကိန္းအား ဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ေဟာကိန္း

၁ႂကြင္း ။ ႂကြင္းဧက စြဲမက္ဖြယ္ မြဲတတ္တယ္ မယိမ္း။

အလြန္ဆိုးေသာ အတြဲ ျဖစ္သည္။ ၂ ဦးေပါင္းစည္းက စီးပြား ျဖစ္ထြန္းကိန္းမရွိ၊ ေငြေၾကး စုေဆာင္း၍ မရ။ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိပဲ တရိရိႏွင့္ ဆင္းရဲ မြဲေတတတ္သည္။ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္ဝယ္ ဟုေသာကိန္းႏွင့္ အဆုံးသတ္ရမည္။ ႀကိဳးစားရွာေဖြေလခက္ခဲ က်ပ္တည္းေသာ အေနထားမ်ိဳးျဖစ္ေလ ဟုသာ။

၂ႂကြင္း ။ ရွိအထင္ ဒြိျမင္ကိန္း ႏွစ္သိန္းေလာက္ႂကြယ္ရာ။

အလြန္ေကာင္းေသာ အတြဲျဖစ္သည္။ စီးပြားတက္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာခ်မ္းေျမ့မည္။ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း၊ ျပည့္စုံသာယာျခင္း၊ အခြင့္လမ္း မ်ားစြာ ရရွိျခင္းမ်ား ႀကဳံမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ ႀကီးမားမည္။ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္လည္းႂကြယ္ဝျပည့္စုံမည္။

၃ႂကြင္း ။ ေ႐ႊသီတာစုံပ်ံေမႊး၊ ဂုဏ္ဟန႔္ေသး ဆင္းရဲလိမ့္သာ။

ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္၍ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ စီးပြားတြင္ ျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိ။ ေငြ မည္မွ်ဝင္ေစ ရသေလာက္ ျပန္ကုန္မည္။ စီးပြားျဖစ္လိုက္ ျပန္ကုန္လိုက္ႏွင့္ ဘဝတူ အခ်င္းခ်င္းပင္ မိမိက ပိုမို ခ်ိဳ႕တဲ့သလိုျဖစ္ေနမည္။

အလုပ္စီးပြားတြင္ ေအာက္က် သလိုျဖစ္ၿပီးမွ ေတာ္သင့္႐ုံေျပလည္မည္။ ႏွစ္ဦးပူးတြဲေနက ေငြကုန္မ်ားမည္၊ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ခြဲခြာ လုပ္ကိုင္က ေငြစုေဆာင္းမိမည္။ သားသမီးမ်ားအား ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာပ်ိဳးေထာင္ ရမည္။ သားသမီးေကာင္းက်ိဳးကိုျဖင့္ ခံစားရမည္။

၄ႂကြင္း ။ ေလးစတု ထင္ရွားစြာ။

အထူးေကာင္းေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ထြန္းျခင္း အထင္ရွားရွိမည္။ ဘဝတူတန္းတူမ်ားၾကား အသာစီးရမည္။ လူတမ္းေစ့အထက ျျပည့္စုံစြာေနထိုင္ရမည္။ တဦးေသာ္ေကာင္း ၊ ၂ဦးလုံးေသာ္ေကာင္း နာမည္ႀကီး ၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမွလည္း ေက်ာ္ေဇာေစ၍အက်ိဴးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

၅ႂကြင္း ။ ႂကြက္ဇီဝါ ဆင္းရဲကင္း။

အလြန္ေကာင္းေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္းကင္းစင္၍ ႂကြယ္ဝ ျပည့္စုံၿပီး သာယာေသာ မိသားစု ဘဝေလးအား ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ျမင့္မားမည္။ အသက္ႀကီးေလ စီးပြားတိုးေလျဖစ္ပါသည္။ ေႁခြရံသင္းပင္းေပါမ်ားမည္။
သားသမီးအက်ိဳး ခံစားရမည္။ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမႈ႕မ်ိဳး ႀကဳံရေပမည္။

၆ႂကြင္း။ ျပင္ပပူးမင္းက သူေဌးမွန္ၿငိမ္းလိမ့္ႏွစ္တန္။

ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္က သူေဌးသူႂကြယ္ဘဝရရွိမည္။ ထီေပါက္ျခင္း ၊ အေမြရျခင္း ၊ ေငြအစုလိုက္ ဝင္ျခင္း၊ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈ႕မ်ားရွိကာ ေပး၍မကုန္ လႉ၍မခန္းျဖစ္မည္။ အတြင္းမီး အျပင္မီး ၿငိမ္းေအး၍ ေလာကီ ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာ ကုသိုလ္အက်ိဳးမ်ား ခံစားရမည္။ သားသမီးမ်ား ေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမည္။

၀ ႂကြင္း။ သုညက်န္လွ်င္ လုံမေမာင္ႏွံအို ဆုံးနိုင္မွ်ေလး။

အလြန္ဆိုးေသာ အတြဲျဖစ္သည္၊ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ စီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြရမည္။ ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္သည့္ နဂိုကာလမွစ၍ တေျဖးေျဖးက်ဆင္းေစတက္သည္။ ဝင္သမွ်ေငြမွာ အဖက္မတင္ေစတတ္ပါ၊ အက်ိဳးျမတ္ရရွိ၍ စီးပြားျဖစ္ထြန္းလာေသာ္ျငားလည္း တခုမဟုတ္တခု စိတ္ေသာကေရာက္စရာမ်ား ႀကဳံေစတတ္သည္။

နိဂုံး

မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ဆိုးေသာအတြဲမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနပါက၊ စိတ္အေနာက္ယွတ္ႀကီးစြာျဖစ္ရန္မလိုပဲ ကံ၊ဉာဏ္၊ဝီရိယ၊ သီလ သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးျဖင့္ျပည့္စုံစြာျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ဘဝကို ျဖတ္သန္းေသာ္ ဒုကၡဆင္းရဲကင္းစင္နိုင္ပါေၾကာင္း.

မွတ္သားဖူးေသာ ပညာရပ္တခုအား တင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္ ၿမဲၾကပါေစ။

ေန႕နံ နံပတ္ေတြ

တနဂၤေႏြ ၁

တနလၤာ ၂

အဂၤါ ၃

ဗုဒၶဟူး ၄

ၾကာသာပေတး ၅

ေသာၾကာ ၆

ေစန ၇ or ဝ

ရာဟု ၈

ကိတ္ ၉

Credit:

Unicode

မြ.န်.မာ့.ရိုး.ရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်- လက်ရှိကိုယ်တွဲနေတဲ့သူနဲ့ တသက်တာအဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတာ တွက်လို့ရတာပေါ့

မြန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း (စ-ဆုံး)

တွက်နည်း

အမျိုးသားနံ နှင့် အမျိုးသမီးနံ နှစ်ခု ပေါင်းရမည်။

ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ(၁) +ဗုဒ္ဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကို ၅ဖြင့် မြောက်ရမည် ။

၂၅ ရသည်။ ထို့၂၅ အား ၇ ဖြင့်စားရမည်။ အကြွင်း ၄ ရပါသည်။ထို့နောက် အကြွင်း ၄ ဟောကိန်းအား ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဟောကိန်း

၁ကြွင်း ။ ကြွင်းဧက စွဲမက်ဖွယ် မွဲတတ်တယ် မယိမ်း။

အလွန်ဆိုးသော အတွဲ ဖြစ်သည်။ ၂ ဦးပေါင်းစည်းက စီးပွား ဖြစ်ထွန်းကိန်းမရှိ၊ ငွေကြေး စုဆောင်း၍ မရ။ ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိပဲ တရိရိနှင့် ဆင်းရဲ မွဲတေတတ်သည်။ တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်ဝယ် ဟုသောကိန်းနှင့် အဆုံးသတ်ရမည်။ ကြိုးစားရှာဖွေလေခက်ခဲ ကျပ်တည်းသော အနေထားမျိုးဖြစ်လေ ဟုသာ။

၂ကြွင်း ။ ရှိအထင် ဒွိမြင်ကိန်း နှစ်သိန်းလောက်ကြွယ်ရာ။

အလွန်ကောင်းသော အတွဲဖြစ်သည်။ စီးပွားတက်မည်။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာချမ်းမြေ့မည်။ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း၊ ပြည့်စုံသာယာခြင်း၊ အခွင့်လမ်း များစွာ ရရှိခြင်းများ ကြုံမည်။ ဝန်ထမ်းများ ရာထူးဂုဏ်ရှိန် ကြီးမားမည်။မွေးဖွားသော သားသမီးများသည်လည်းကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်။

၃ကြွင်း ။ ရွှေသီတာစုံပျံမွှေး၊ ဂုဏ်ဟန့်သေး ဆင်းရဲလိမ့်သာ။

နှစ်ဦးပေါင်းဖက်၍ ကောင်းသောကျော်ကြားခြင်းများရှိသော်လည်း၊ စီးပွားတွင် ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိ။ ငွေ မည်မျှဝင်စေ ရသလောက် ပြန်ကုန်မည်။ စီးပွားဖြစ်လိုက် ပြန်ကုန်လိုက်နှင့် ဘဝတူ အချင်းချင်းပင် မိမိက ပိုမို ချို့တဲ့သလိုဖြစ်နေမည်။

အလုပ်စီးပွားတွင် အောက်ကျ သလိုဖြစ်ပြီးမှ တော်သင့်ရုံပြေလည်မည်။ နှစ်ဦးပူးတွဲနေက ငွေကုန်များမည်၊ လုပ်ငန်းသဘောအရ ခွဲခွာ လုပ်ကိုင်က ငွေစုဆောင်းမိမည်။ သားသမီးများအား ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာပျိုးထောင် ရမည်။ သားသမီးကောင်းကျိုးကိုဖြင့် ခံစားရမည်။

၄ကြွင်း ။ လေးစတု ထင်ရှားစွာ။

အထူးကောင်းသော မိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ကျော်ကြားအောင်မြင်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်း အထင်ရှားရှိမည်။ ဘဝတူတန်းတူများကြား အသာစီးရမည်။ လူတမ်းစေ့အထက ြပြည့်စုံစွာနေထိုင်ရမည်။ တဦးသော်ကောင်း ၊ ၂ဦးလုံးသော်ကောင်း နာမည်ကြီး ၊ ထင်ရှားကျော်ဇောခြင်းများ ရရှိမည်။ မွေးဖွားသော သားသမီးမှလည်း ကျော်ဇောစေ၍အကျိူးပေးမည် ဖြစ်သည်။

၅ကြွင်း ။ ကြွက်ဇီဝါ ဆင်းရဲကင်း။

အလွန်ကောင်းသော မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်းကင်းစင်၍ ကြွယ်ဝ ပြည့်စုံပြီး သာယာသော မိသားစု ဘဝလေးအား ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ရာထူးဂုဏ်ရှိန်မြင့်မားမည်။ အသက်ကြီးလေ စီးပွားတိုးလေဖြစ်ပါသည်။ ခြွေရံသင်းပင်းပေါများမည်။
သားသမီးအကျိုး ခံစားရမည်။ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမှု့မျိုး ကြုံရပေမည်။

၆ကြွင်း။ ပြင်ပပူးမင်းက သူဌေးမှန်ငြိမ်းလိမ့်နှစ်တန်။

နှစ်ဦးပေါင်းဖက်က သူဌေးသူကြွယ်ဘဝရရှိမည်။ ထီပေါက်ခြင်း ၊ အမွေရခြင်း ၊ ငွေအစုလိုက် ဝင်ခြင်း၊ငွေကြေးစုဆောင်းမှု့များရှိကာ ပေး၍မကုန် လှူ၍မခန်းဖြစ်မည်။ အတွင်းမီး အပြင်မီး ငြိမ်းအေး၍ လောကီ လောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသော ကုသိုလ်အကျိုးများ ခံစားရမည်။ သားသမီးများ ကောင်းကျိုး ခံစားရမည်။

၀ ကြွင်း။ သုညကျန်လျှင် လုံမမောင်နှံအို ဆုံးနိုင်မျှလေး။

အလွန်ဆိုးသော အတွဲဖြစ်သည်၊ ပင်ပန်းကြီးစွာနှင့် စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေရမည်။ နှစ်ဦးပေါင်းဖက်သည့် နဂိုကာလမှစ၍ တဖြေးဖြေးကျဆင်းစေတက်သည်။ ဝင်သမျှငွေမှာ အဖက်မတင်စေတတ်ပါ၊ အကျိုးမြတ်ရရှိ၍ စီးပွားဖြစ်ထွန်းလာသော်ငြားလည်း တခုမဟုတ်တခု စိတ်သောကရောက်စရာများ ကြုံစေတတ်သည်။

နိဂုံး

မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ဆိုးသောအတွဲများထဲတွင် ပါဝင်နေပါက၊ စိတ်အနောက်ယှတ်ကြီးစွာဖြစ်ရန်မလိုပဲ ကံ၊ဉာဏ်၊ဝီရိယ၊ သီလ သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြင့် မျက်မှောက်ဘဝကို ဖြတ်သန်းသော် ဒုက္ခဆင်းရဲကင်းစင်နိုင်ပါကြောင်း……….

မှတ်သားဖူးသော ပညာရပ်တခုအား တင်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ် မြဲကြပါစေ။

နေ့နံ နံပတ်တွေ

တနဂၤေႏြ ၁

တနလၤာ ၂

အဂၤါ ၃

ဗုဒၶဟူး ၄

ကြာသာပတေး ၅

သောကြာ ၆

စေန ၇ or ဝ

ရာဟု ၈

ကိတ် ၉

Credit :