ေခတ္သစ္ေဖေဖတို ့ရဲ႕ ကေလးထိန္းနည္း

ေခတ္သစ္ေဖေဖတို ့ရဲ႕ ကေလးထိန္းနည္း

အေဖတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကိုယ့္ရဲ႕သားငယ္ေလး ဒါမွမဟုတ္ သမီးငယ္ေလး နဲ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္းအတူရွိေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ အနည္းငယ္ပ်င္းစရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕ ကေလးငယ္ေလးက စကားေျပာဖို႔၊ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ သင့္နဲ႕အတူ ေဆာ့ကစားဖို႔အတြက္ အရမ္းငယ္လြန္းတဲ့ေနတဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႕ အျခားေသာေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းမယ့္ ကေလးထိန္းနည္း လမ္းေတြကို ရွာေဖြရပါေတာ့တယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ကေလးအေဖေတြရဲ႕ ကေလးထိန္းနည္းလမ္းေတြကေတာ့ ဆန္းသစ္ၿပီး ရယ္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီပုံေတြထဲက အခ်ိဳ႕ပုံမ်ားဟာ ကေလးအေမေတြ အျပင္သြားေနတုန္း အေဖေတြက မက္ေဆ့ကေနတဆင့္ ပို႔ေပးခဲ့တဲ့ ပုံေတြျဖစ္ၿပီး ကေလးေကာင္းေကာင္းထိန္းေနေၾကာင္း ေျပာျပထားတဲ့ပုံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit :