ထူးျခားတဲ့အလွတရားေတြနဲ႕ ေမြးရာပါ ဆံပင္ႏွင့္အသားေရာင္ ျဖဴဆြတ္ေနတဲ့ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္

ထူးျခားတဲ့အလွတရားေတြနဲ႕ ေမြးရာပါ ဆံပင္ႏွင့္အသားေရာင္ ျဖဴဆြတ္ေနတဲ့ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္

Albino ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ လူတစ္ဦးကိုေတြ႕ရွိဖို႔ဆိုတာ အေတာ္ေလးရွားပါးတဲ့ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ Albino ေရာဂါဆိုတာက တစ္ကိုယ္လုံးေခါင္းအစေျခအဆုံး ျဖဴစြတ္ေနတဲ့ ေမြးရာပါေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး Albino ေရာဂါ၏မတူညီေသာ ပုံစံမ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြါးမႈသည္ လူဦးေရအလိုက္သိသိသာသာကြဲျပားကာ ဆာဟာရသဲကႏၱာရေတာင္ပိုင္းရွိ လူမ်ားတြင္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၾကပါတယ္။ ယေန႕ ဆာဟာရသဲကႏၱာရေတာင္ပိုင္း အာဖရိက၌ Albino ေရာဂါျဖစ္ပြါးမႈသည္လူ ၅၀၀၀ တြင္ ၁ ဦး ခန႔္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပႏွင့္အေမရိကန္တို႔တြင္ ၂၀၀၀၀ တြင္ ၁ ဦးႏႈန္းသာရွိပါသည္။ ဒီလိုျဖစ္ခဲလွတဲ့ ေရာဂါဟာ ကာဇတ္စတန္နိုင္ငံက ညီအမ ႏွစ္ေယာက္မွာ ထူးထူးျခားျခားတိုက္ဆိုင္စြာဘဲ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ထိုညီအမႏွစ္ေယာက္ အသက္ ၁၂ ကြာၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ထူးျခားလွပတဲ့ သြင္ျပင္ေတြေၾကာင့္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ညီအမႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွဓါတ္ပုံမ်ားကိုစုစည္းေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Credit :Original