HEALTH NEWS

မည္သည့္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစားမဆို ျမန္မာက ယူမည္

Written by admm

 

မည္သည့္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစားမဆို ျမန္မာက ယူမည္

 

 

 

 

ႏိုင္ငံတကာတြင္ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ရရွိရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး ကာကြယ္ေဆး

 

ရရွိမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ သိပ္မရွိဘဲ ရရာ ကာကြယ္ေဆးကို ယူရမည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားက

 

စားဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။ “ကိုယ့္ဘက္ကေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ သိပ္အမ်ား

 

ႀကီးမရွိဘူး။ သူတို႔ေပးတဲ့ဟာကို ယူရမွာ။ ဒီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က သိပ္ေခ်းမ်ားေနလို႔မရဘူး။ ဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ

 

ရတဲ့ဟာကို ဦးစားေပးၿပီး ထိုးရမွာေပါ့။ ကိုယ္နဲ႔ အကိုက္ညီဆုံးကေတာ့ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ အႏုတ္ ၇၀ ဆိုရင္ အေအး

 

 

 

 

လမ္းေၾကာင္းက အရမ္းခက္ခဲမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံခက္ခဲတဲ့ေဒသေတြ အႏုတ္ ၇၀ နဲ႔ သယ္သြားဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူးေပါ့။

 

ဒါေပမယ့္ ခုနကလို အႏုတ္ ၂၀ ဆိုရင္ နီးစပ္တယ္။ – 2 to 8 (အႏုတ္ ၂ ဒီဂရီမွ ၈ ဒီဂရီ) မွာ ထားလို႔ရမယ္ဆိုရင္ အေကာင္း

 

ဆုံးေပါ့။ ဒီလိုမ်ိဳး အေအးလမ္းေၾကာင္း သက္သာေလေလ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ကိုက္ညီေလေလလို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေနာ္”

 

ဟု ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုးက မဇၩိမက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ စမ္းသပ္ေလ့လာေနသည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထဲတြင္

 

အခ်ိဳ႕ကာကြယ္ေဆးသည္ အေအးဓာတ္ အႏုတ္ ၇၀ ဒီဂရီတြင္ ထားရမည့္ေဆးမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုေဆးထားရန္ အေအးခံေသ

 

 

 

 

တၱာသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအရ အလြန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျဖန႔္ျဖဴးရန္ အဆင္မေျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုေဆး

 

သည္ အႏုတ္ ၂ ဒီဂရီမွ ၈ ဒီဂရီၾကား ေရာက္ေအာင္ ျပန္ေဖ်ာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖ်ာ္ၿပီး ငါးရက္အတြင္း အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

 

ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ အႏုတ္ ၂၀ ဒီဂရီတြင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အႏုတ္ ၂ ဒီဂရီမွ

 

၈ဒီဂရီ သို႔ေရာက္မွ ထိုး၍ရမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားသည္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ပုံမွန္ သိမ္းထားႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုကာ

 

ကြယ္ေဆးမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနအထားျဖင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုးက ဆိုသည္။ လက္ရွိအေနအထား

 

 

 

 

အရ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေလ့လာစမ္းသပ္ေနသည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထဲမွ မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးသည္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး

 

အဖြဲ႕ (WHO) ၏ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္အား ရရွိမည္ဆိုသည္ကို  မသိရွိေသးသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္ ကာ

 

ကြယ္ေဆးရရွိမည္ကိုလည္း အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးသည္

 

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေစာဆုံး ထြက္ရွိႏိုင္မည္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားက ခန႔္မွန္းထားၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၁

 

ခုႏွစ္ ပထမ ေလးလပတ္အတြင္း ကာကြယ္ေဆးအမ်ားစု ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။ ကာကြယ္ေဆး

 

 

 

 

မ်ား ေပၚေနေသာ္လည္း COVID-19 ေရာဂါပိုးသည္ ရွိေနႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး

 

နည္းလမ္းမ်ားအား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနရဦးမည္ဟု ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။ “ဥပမာ ကာကြယ္ေဆးက

 

နက္ျဖန္ရမယ္ဆိုပါစို႔။ ဒီေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကာကြယ္မႈေတြ မလုပ္ရင္၊ ၁၅ မိနစ္ပဲ ပိုးေတြ႕တဲ့သူနဲ႔ အကာအကြယ္မရွိဘဲ

 

ေနလိုက္ရင္ ကြၽန္ခႏၶာကိုယ္ထဲပိုးဝင္သြားရင္ မနက္ျဖန္ရမယ့္ ကာကြယ္ေဆးကလည္း ကြၽန္ေတာ့အတြက္ ဘာမွမ

 

ထူးျခားေတာ့ ဘူးေပါ့ေနာ္။  ကာကြယ္ေဆးက ထိုးၿပီးရင္လည္း ခ်က္ျခင္း ခႏၶာကိုယ္ထဲက ပဋိပစၥည္းေတြ ထြက္တာမဟုတ္ဘူး။

 

 

 

 

ပဋိပစၥည္းထြက္ဖို႔ အတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေစာင့္ရတယ္ေပါ့ေနာ္။  အဲဒီခါက်ေတာ့ ဘယ္လိုေျပာမလဲ ဥပမာ ေရခဲေသ

 

တၱာႀကီးနဲ႔ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕မွာ ကာကြယ္ေဆးပုံးႀကီးေရာက္ေနၿပီး မနက္ျဖန္က်ရင္ ထိုးရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ညဘက္မွာ ပါတီပြဲေတြ

 

တက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေရာဂါေၾကာင့္ ကံဆိုးရင္ အသက္ပါ ေသဆုံးသြားႏိုင္တယ္ေပါ့။ ဒါဘယ္လိုမွ မေပါ့သင့္တဲ့ကိစၥ

 

သတိမေလ်ာ့သင့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။ ကာကြယ္ေဆးရရွိမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

 

AMC-92 အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သုံးရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၁ ဒႆမ ၆သန္းစာအတြက္ အရင္ဆုံး

 

 

 

 

ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  AMC-92 အစီအစဥ္မွာ ဝင္ေငြနည္းႏွင့္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ၉၂ ႏိုင္ငံ ကိုဗစ္

 

-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို အျခား ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ မွ်တစြာ ရရွိေစရန္ စီမံထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ၿပီး ကိုဗစ္

 

-၁၉ ကာကြယ္ေဆးကို ရရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရန္ပုံေငြထည့္ဝင္ထားသည္။ ကာကြယ္ေဆး ရရွိလာပါက က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

 

ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခ အမ်ားဆုံးရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါအခံရွိသူ၊ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားကို ဦးစြာထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

 

သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ႐ုရွားက တီထြင္ထားသည့္ Sputnik V ကာကြယ္ေဆး၊ အေမရိကန္ ေဆးသိပၸံကုမၸဏီ Moderna က

 

တီထြင္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆး၊ အေမရိကန္ ေဆးဝါးကုမၸဏီ Pfizer ႏွင့္ ဂ်ာမန္ ဇီဝသုေတသနလုပ္ငန္းႀကီး BioNTech တို႔

 

ပူးေပါင္းတီထြင္သည့္ ကာကြယ္ေဆးတို႔မွာ ထိေရာက္မႈ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး  ၿဗိတိန္ေဆးဝါးကုမၸဏီ

 

AstraZeneca ႏွင့္ Oxford တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္သည့္ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမွာ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားအ

 

ရ ပ်မ္းမွ် ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

 

Credit

 

 

 

Unicode

 

မညျသညျ့ ကိုဗစျကာကှယျဆေး အမြိုးအစားမဆို မွနျမာက ယူမညျ

 

 

 

 

နိုငျငံတကာတှငျ COVID-19 ကာကှယျဆေး ရရှိရနျ အပွိုငျအဆိုငျ လေ့လာစမျးသပျမှုမြား ပွုလုပျနကွေပွီး ကာကှယျဆေ

 

း ရရှိမညျဆိုပါက မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ ရှေးခယြျခှငျ့ သိပျမရှိဘဲ ရရာ ကာကှယျဆေးကို ယူရမညျဟု ကနြျးမာရေးနှငျ့ အား

 

ကစားဝနျကွီးဌာန ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုးက ပွောသညျ။  “ကိုယျ့ဘကျကတော့ ရှေးခယြျခှငျ့ သိပျအမြား

 

ကွီးမရှိဘူး။ သူတို့ပေးတဲ့ဟာကို ယူရမှာ။ ဒီမှာလညျး ကြှနျတောျတို့က သိပျခြေးမြားနလေို့မရဘူး။ ဒီလိုအနအေထားမြိုးမှာ

 

ရတဲ့ဟာကို ဦးစားပေးပွီး ထိုးရမှာပေါ့။ ကိုယျနဲ့ အကိုကျညီဆုံးကတော့ အကောငျးဆုံးကတော့ အနုတျ ၇၀ ဆိုရငျ အအေး

 

 

 

 

လမျးကွောငျးက အရမျးခကျခဲမယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဝေးလံခကျခဲတဲ့ဒသေတှေ အနုတျ ၇၀ နဲ့ သယျသှားဖို့ဆိုတာ မလှယျဘူးပေါ့။

 

ဒါပမေယျ့ ခုနကလို အနုတျ ၂၀ ဆိုရငျ နီးစပျတယျ။ – 2 to 8 (အနုတျ ၂ ဒီဂရီမှ ၈ ဒီဂရီ) မှာ ထားလို့ရမယျဆိုရငျ အကောငျးဆုံး

 

ပေါ့။ ဒီလိုမြိုး အအေးလမျးကွောငျး သကျသာလလေေ ကြှနျတောျတို့နဲ့ ကိုကျညီလလေလေို့တော့ ပွောလို့ရတာပေါ့နောျ” ဟု

 

ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုးက မဇ်ဈိမက ပွောသညျ။  နိုငျငံတကာတှငျ စမျးသပျလေ့လာနသေညျ့ ကာကှယျဆေးမြားထဲတှငျ

 

အခြို့ကာကှယျဆေးသညျ အအေးဓာတျ အနုတျ ၇၀ ဒီဂရီတှငျ ထားရမညျ့ဆေးမြားဖွစျပွီး ထိုဆေးထားရနျ အအေးခံသတေ်

 

 

 

 

တာသညျ သယျယူပို့ဆောငျရေးအရ  အလှနျခကျခဲသောကွောငျ့ တစျနိုငျငံလုံး ဖွနျ့ဖွူးရနျ အဆငျမပွနေိုငျကွောငျး၊ ထိုဆေး

 

သညျ အနုတျ ၂ ဒီဂရီမှ ၈ ဒီဂရီကွား ရောကျအောငျ ပွနျဖြောျရမညျဖွစျပွီး ဖြောျပွီး ငါးရကျအတှငျး အသုံးပွုရမညျ ဖွစျကွောငျး

 

ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုးက ပွောသညျ။ အခြို့ကာကှယျဆေးမြားသညျ အနုတျ ၂၀ ဒီဂရီတှငျ ထားရှိရမညျဖွစျပွီး အနုတျ ၂ ဒီဂရီမှ

 

၈ဒီဂရီ သို့ရောကျမှ ထိုး၍ရမညျဖွစျကာ အခြို့ဆေးမြားသညျ ရခေဲသတေ်တာထဲတှငျ ပုံမှနျ သိမျးထားနိုငျသညျ့အတှကျ ထိုကာ

 

ကှယျဆေးမြိုးသညျ မွနျမာနိုငျငံအနအေထားဖွငျ့ ကိုကျညီကွောငျး ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုးက ဆိုသညျ။ လကျရှိအနအေထားအရ

 

 

 

 

နိုငျငံတကာတှငျ လေ့လာစမျးသပျနသေညျ့ ကာကှယျဆေးမြားထဲမှ မညျသညျ့ ကာကှယျဆေးသညျ ကမ်ဘာ့ကနြျးမာရေးအဖှဲ့

 

(WHO) ၏ အသိအမှတျပွုခကြျအား ရရှိမညျဆိုသညျကို  မသိရှိသေးသညျ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ မညျသညျ့ ကာကှယျ

 

ဆေးရရှိမညျကိုလညျး အတိအကြ မပွောနိုငျသေးကွောငျးလညျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ အခြို့ ကိုဗစျကာကှယျဆေးသညျ ယခုနှစျ

 

ဒီဇငျဘာလတှငျ အစောဆုံး ထှကျရှိနိုငျမညျဟု ကမ်ဘာ့ကနြျးမာရေး ပညာရှငျမြားက ခနျ့မှနျးထားပွီး လာမညျ့ ၂၀၂၁ ခုနှစျ

 

ပထမ လေးလပတျအတှငျး ကာကှယျဆေးအမြားစု ရရှိနိုငျမညျဖွစျကွောငျးလညျး ခနျ့မှနျးထားကွသညျ။ ကာကှယျဆေးမြား

 

ပေါျနသေောျလညျး COVID-19 ရောဂါပိုးသညျ ရှိနနေိုငျသေးသညျ့အတှကျ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ရောဂါကာကှယျရေး နညျးလမျး

 

မြားအား ဆကျလကျ လုပျဆောငျနရေဦးမညျဟု ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုးက ပွောသညျ။ “ဥပမာ ကာကှယျဆေးက နကျဖွနျရမယျဆို

 

ပါစို့။ ဒီနေ့မှာ ကြှနျတောျတို့က ကာကှယျမှုတှေ မလုပျရငျ၊ ၁၅ မိနစျပဲ ပိုးတှေ့တဲ့သူနဲ့ အကာအကှယျမရှိဘဲ နလေိုကျရငျ ကြှနျခန်ဓာ

 

ကိုယျထဲပိုးဝငျသှားရငျ မနကျဖွနျရမယျ့ ကာကှယျဆေးကလညျး ကြှနျတော့အတှကျ ဘာမှမထူးခွားတော့ဘူးပေါ့နောျ။ ကာကှယျဆေ

 

းက ထိုးပွီးရငျလညျး ခကြျခွငျး ခန်ဓာကိုယျထဲက ပဋိပစ်စညျးတှေ ထှကျတာမဟုတျဘူး။ ပဋိပစ်စညျးထှကျဖို့ အတှကျ အတိုငျးအတာ

 

တစျခုထိ စောငျ့ရတယျပေါ့နောျ။ အဲဒီခါကတြော့ ဘယျလိုပွောမလဲ ဥပမာ ရခေဲသတေ်တာကွီးနဲ့ ကိုယျ့အိမျရှေ့မှာ ကာကှယျဆေးပုံး

 

ကွီးရောကျနပွေီး မနကျဖွနျကရြငျ ထိုးရတော့မယျဆိုရငျ ညဘကျမှာ ပါတီပှဲတှေ တကျလိုကျမယျဆိုရငျတော့ ဒီရောဂါကွောငျ့ ကံဆိုး

 

ရငျ အသကျပါ သဆေုံးသှားနိုငျတယျပေါ့။ ဒါဘယျလိုမှ မပေါ့သငျ့တဲ့ကိစ်စ သတိမလြော့သငျ့တဲ့ကိစ်စ ဖွစျပါတယျ” ဟု ဒေါကျတာ

 

သနျးနိုငျစိုးက ပွောသညျ။ ကာကှယျဆေးရရှိမညျဆိုပါက မွနျမာနိုငျငံသညျ AMC-92 အစီအစဉျတှငျ ပါဝငျသညျ့အတှကျ နိုငျငံ

 

လူဦးရေ၏ သုံးရာခိုငျနှုနျးဖွစျသော ၁ ဒဿမ ၆သနျးစာအတှကျ အရငျဆုံး ရရှိနိုငျမညျဖွစျသညျ။ AMC-92 အစီအစဉျမှာ ဝငျငှနေညျး

 

နှငျ့ ဝငျငှေ အလယျအလတျ ရှိသညျ့ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံ ၉၂ နိုငျငံ ကိုဗစျ-၁၉ ရောဂါ ကာကှယျဆေးကို အခွား ခမြျးသာသညျ့ နိုငျငံမြားနညျးတူ

 

မြှတစှာ ရရှိစရေနျ စီမံထားသညျ့ အစီအစဉျ ဖွစျပွီး ကိုဗစျ-၁၉ ကာကှယျဆေးကို ရရှိရနျ နိုငျငံတောျမှ ရနျပုံငှထေညျ့ဝငျထားသညျ။

 

ကာကှယျဆေး ရရှိလာပါက ကနြျးမာရေး ဝနျထမျးမြားနှငျ့ ရောဂါကူးစကျခံရနိုငျခွေ အမြားဆုံးရှိသူမြား၊ ရောဂါအခံရှိသူ၊ အသကျအရှ

 

ယျကွီးရငျ့သူမြားကို ဦးစှာထိုးနှံပေးမညျဖွစျကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိတှငျ ရုရှားက တီထှငျထားသညျ့ Sputnik V ကာကှယျဆေး၊

 

အမရေိကနျ ဆေးသိပ်ပံကုမ်ပဏီ Moderna က တီထှငျထားသညျ့ ကာကှယျဆေး၊ အမရေိကနျ ဆေးဝါးကုမ်ပဏီ Pfizer နှငျ့ ဂြာမနျ

 

ဇီဝသုတသေနလုပျငနျးကွီး BioNTech တို့ ပူးပေါငျးတီထှငျသညျ့ ကာကှယျဆေးတို့မှာ ထိရောကျမှု ၉ဝ ရာခိုငျနှုနျးအထကျ ရှိကွောငျး

 

ကွညောခဲ့ပွီး  ဗွိတိနျဆေးဝါးကုမ်ပဏီ AstraZeneca နှငျ့ Oxford တက်ကသိုလျတို့ ပူးပေါငျးထုတျလုပျသညျ့ COVID-19 ကာကှယျ

 

ဆေး မှာ လကျ တှေ့စမျးသပျမှုမြားအရ ပမြျးမြှ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျး ထိရောကျမှုရှိကွောငျး နိုဝငျဘာ ၂၃ ရကျက ထုတျပွနျခဲ့သညျ။

 

Credit

About the author

admm