LOCAL NEWS

ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္မည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ 2S1U 122 mm ယႏၲရားတင္ ေဟာင္ဝစ္ဇာ

Written by admm

ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္မည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ 2S1U 122 mm ယႏၲရားတင္ ေဟာင္ဝစ္ဇာ

 

 

2S1 ဟာ ဆိုဗီယက္လုပ္ ၁၂၂ မမ D 30 ေဟာင္ဝစ္ဇာကို အေျခခံတဲ့ ယႏၲရားတင္ေဟာင္ဝစ္ဇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြ

 

က စတင္သုံးစြဲခဲ့ၿပီး စီးေရ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ လုပ္ခဲ့ကာ ေခတ္သစ္ ကမာၻ႔စစ္သမိုင္းရဲ႕ အသုံးျပဳမႈအမ်ားဆုံး ယႏၲရား တင္ေဟာင္ဝစ္

 

ဇာေတြထဲ မွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ Mobility ေကာင္းျခင္း၊ ထိေရာက္မႈေကာင္းျခင္း၊ တိက်ျခင္း၊ ႐ိုးရွင္းျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ 2S1

 

ကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိလည္း ႐ုရွမွာ အလက္ ၆၀၀ ေက်ာ္၊ ယူကရိန္းမွာ ၆၀၀ ေက်ာ္၊ ဆီးရီး

 

ယားမွာ ၄၀၀ ခန႔္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယားမွာ ၅၀၀ ေက်ာ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္လုပ္ထားတာ

 

 

ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ၄၀ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အ ေျမာက္ေတြေရာ၊ ယာဥ္ေတြပါ သက္တမ္းကုန္လာၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ အနားေပးရပါေတာ့မယ္။

 

2S1 ေတြဟာ သက္တမ္းကုန္လာေပမဲ့ သူ႔ကို အစားထိုးမဲ့ လက္နက္ေ တာ့မရွိေသးပါဘူး။ ေနာက္တခ်က္က သက္တမ္းကုန္လာေပမဲ့

 

ေခတ္ေ နာက္က်ၿပီး သုံးမရေတာ့ တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုဗီယက္တပ္မေတာ္ဟာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလမွာ ၁၂၂ မမ ေဟာင္ ဝစ္ဇာကို

 

field artillery အေနနဲ႔ သုံးခဲ့ၿပီး ၁၅၂ မမ ကိုေတာ့ medium artillery အေနနဲ႔ သုံးခဲ့ပါ တယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႐ုရွက ၁၅၂

 

မမ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အဓိက သုံးစြဲလာၿပီး ၁၃၀ မမ နဲ႔ ၁၂၂ မမ ကို သိပ္မသုံးေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႐ုရွအေနနဲ႔ေတာ့ 2S1 လို

 

 

ေဟာင္ဝစ္ဇာမရွိဘဲ ရပ္တည္လို႔ရေပမဲ့ က်န္ႏိုင္ငံေတြက ေတာ့ ၁၂၂ မမ ေတြဆက္လက္လိုအပ္ေနပါ တယ္။(အေရွ႕အုပ္စုႏိုင္ငံေတြ

 

ဟာ ၁၀၅ မမ အစား ၁၂၂ မမ ကို အမ်ားစု အသုံးျပဳၾကတာျဖ စ္ပါတယ္) ဒါနဲ႔ပဲ ယူကရိန္းဟာ လက္ရွိ 2S1 ေတြကို လက္နက္အသစ္

 

တမ်ိဳးနဲ႔ အစားထိုးမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 2S1 ကိုပဲ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ၿပီး အသစ္က ျပန္စထုတ္မလားလို႔ မၾကာေသးမီ ႏွစ္အနည္း

 

ငယ္က ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ ယခင္ 2S1 ကိုပဲ အားနည္းခ်က္ေတြျပင္ၿပီး ေခတ္မီ fire control စနစ္ေတြ

 

တပ္ဆင္ကာ အသစ္ျပန္ထုတ္တာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးလို႔ေတြ႕ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ 2S1U ၁၂၂ မမ ယႏၲရားတင္ေဟာင္ဝစ္ဇာ

 

 

ေပၚေပါက္လာပါ တယ္။ Fire control စနစ္ေတြ၊ အင္ဂ်င္အသစ္ေတြအပါအဝင္ အေျမာက္ေရာ ယာဥ္ပါ အသစ္ျပန္ထုတ္ခဲ့ တာ

 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ေခတ္ 2S1 မွာေတာ့ fire control စနစ္မပါပါဘူး။ 2S1U ဟာ အျပင္ပန္းက ၾကည့္ရင္ 2S1အေဟာင္းေတြ

 

နဲ႔ တူေနေပမဲ့ အမွန္မွာေတာ့ လုံးလုံးလ်ား လ်ား အသစ္ခ်ပ္ခြၽတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီအေျမာက္လို႔ မေျပာႏိုင္ေပမဲ့ အိုေဟာင္းေန

 

တာေတာ့လည္း မဟုတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ ၁၂၂ မမ D 30 ေဟာင္ဝစ္ဇာေတြေပၚတာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေပမဲ့ ျမန္မာ့တပ္

 

မေတာ္ရဲ႕ D 30 ေတြကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္ကမွ ထုတ္လုပ္တာျဖစ္လို႔ အသစ္မ်ားသာျဖစ္ၾကပါတယ္။ အသုံးျပဳတဲ့ေန

 

 

ရာမွာလည္း အသစ္လိုပဲ ထိေရာက္မႈေကာင္းမြန္လို႔ အေျမာက္တပ္ေရာ၊ ေျခလ်င္ တပ္ပါ ႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့အေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကမာၻ႔စစ္လက္နက္ေတြထဲမွာ နည္းပညာ generation ေျပာင္းလဲမႈ အေႏွးေကြးဆုံးဟာ အေျမာက္ လက္နက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Fire control စနစ္ေတြ၊ ခဲယမ္းေတြကသာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈျမန္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီ fire control စနစ္ေတြ၊ ခဲ

 

ယမ္းေတြအသုံးျပဳလို႔ရေနေသးသ၍ အေျမာက္တစ္လက္ဟာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေခတ္ေနာက္မက်ပါဘူး။ အေျမာက္အမ်ိဳးအစား

 

တစ္မ်ိဳးဟာ ေျပာင္းသက္တမ္းမကုန္ဘူး၊ အပိုပစၥည္းလဲရွိမယ္ ဆိုရင္ ႏွစ္ ၄၀ ေလာက္သုံးႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္က်န္

 

M 101 105 mm ေတြသုံးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ အခုထိရွိေနေသး တာလည္း ဒါေၾကာင့္ပါပဲ။ ထိုင္းတို႔၊ စကၤာပူတို႔ သုံးေနတဲ့ GC

 

45 155 mm ေဟာင္ဝစ္ဇာဟာ ၁၉၇၀ ျပည့္လြ န္က အေျမာက္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုထိအသုံးဝင္ေနပါတယ္။ Mechanism

 

ပိုင္းဟာ ေခတ္ေနာက္မ က်ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ GC 45 ကို အခုမွ ထပ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္လည္း အျခားေခတ္မီအေျမာက္ေတြ

 

နဲ႔စြမ္းပကား ကြာျခားမွာမဟုတ္ေသးပါဘူး။ 2S1U ရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြမသိရေပမဲ့ 2S1 နဲ႔ အမ်ား ႀကီးကြာျခား

 

မယ္မထင္ပါဘူး။ HE နဲ႔ ပစ္ရင္ ၁၆ ကီလိုမီတာေလာက္နဲ႔ ERFB-BB နဲ႔ ပစ္ရင္ ၂၀ ကီလို မီတာေလာက္ ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

2S1U နဲ႔ ျမန္မာအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ယႏၲရားတင္ ေဟာင္ဝစ္ဇာေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ဟာ mechanized

 

formations ေတြနဲ႔အတူ off road ခ်ီတက္လိုက္ပါၿပီး ပစ္ကူေပးႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ေတြဟာ တင့္တပ္မတစ္ခုမွာ

 

2S1 ၇၂ လက္၊ mechanized တပ္မတစ္ခု မွာ 2S1 ၃၆ လက္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အခုထုတ္လုပ္မဲ့

 

2S1U ေတြကို ဘယ္ေနရာမွာသုံးမွာလည္းဆို တာေပၚမူ တည္ၿပီး သုံး သပ္ရပါမယ္။ Mechanized တပ္ေတြနဲ႔ တြဲဖက္သုံးဖို႔

 

2S1U ေတြ ထုတ္လုပ္မွာဆိုရင္ေ တာ့ သိသိ သာသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အေျမာက္တပ္အတြက္

 

ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဟာ ယခင္ကတည္းက အင္အားအထိုက္အသင့္ ေတာင့္တင္းၿပီးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္

 

2S1U အေျမာက္မ်ားတပ္ ဆင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စြမ္းရည္ထူးျခားစြာ ျမင့္တက္မလာ ႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ BTR 4U

 

ေတြနဲ႔ အတူတူဝယ္ယူတာကိုေထာက္ရင္ 2S1U ေတြ ဟာ သံခ်ပ္ကာတပ္ေတြ၊ mechanized တပ္ဖြဲ႕ေတြအတြက္ ဝယ္ယူ

 

တာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆရ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 2S1U 122 mm SP Howitzer ေတြ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္မဲ့ကိစၥဟာ တပ္မေတာ္

 

ေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ အားေပးေထာက္ခံသူေတြေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အေကာင္းဆုံးဝယ္ ယူမႈ တစ္ခုမျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ

 

Standard Army အျဖစ္ တ ည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမဲ့ ဝယ္ယူမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္လိုက္ရပါ တယ္။

 

Credit

About the author

admm