ျပည္တြင္းမွာ လူ ၅၀ ေက်ာ္ကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးလိမ္လည္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားမ်ားပါဝင္သည့္ ဂိုဏ္းကို ဖမ္းမိၿပီ

ျပည္တြင္းမွာ လူ ၅၀ ေက်ာ္ကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးလိမ္လည္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားမ်ားပါဝင္သည့္ ဂိုဏ္းကို ဖမ္းမိၿပီ

 

အယုံလြယ္သူမ်ားထံ ယုံၾကည္ေအာင္ေျပာဆို၍ Online မွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ဘဏ္သို႔ ေငြလႊဲေစကာ MPU ကတ္မ်ားအသုံးျပဳၿပီး လိမ္လည္

 

ရယူသူ နိုင္ငံျခားသားမ်ားပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ဂိုဏ္းတစ္ခုအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ေျခရာခံမိသည့္ အေျခအေနမွာ မႏၲေလးၿမိဳ

 

႕ေန၊ Tin Yan Naing Facebook Account သို႔ Eve Garden Facebook Account အသုံးျပဳသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာ

 

၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မိတ္ဖြဲ႕လာခဲ့ၿပီး Facebook ေပၚ၌ ခင္မင္ခ်ိန္ (၂)ပတ္ခန႔္အတြင္း ၎သည္ အေမရိကန္နိုင္ငံသူ၊ ကိုးရီးယားလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း

 

၊ ဆီးရီးယားစစ္ေျမျပင္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႕၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၄၀၀၀၀)ႏွင့္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ Covid-19

 

 

ေရာဂါကာလအတြင္း ထိန္းသိမ္းရန္အခက္အခဲျဖစ္သျဖင့္ ယခု Account ပိုင္ရွင္ထံ ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ အပ္ႏွံထားလိုေၾကာင္း၊ Delivery နည္း

 

လမ္းျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ ပစၥည္းထုပ္မ်ား၊ ေဒၚလာမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားေပးပို႔လာခဲ့ေၾကာင္း၊ (၂)ရက္ခန႔္အၾကာတြင္

 

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏အသံျဖင့္ ၎အမ်ိဳးသားထံသို႔ ဖုန္းဆက္သြယ္လာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္ပစၥည္း လက္ခံဌာနမွျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွပို႔လိုက္သည့္

 

ပစၥည္းမ်ား ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ပစၥည္းထုတ္ယူရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂၅၀)(ျမန္မာေငြ ၁၆၉၀၀၀၀ က်ပ္) ကို Bank

 

Accountသို႔ လႊဲေပးရန္ (၁)ႀကိမ္အပါဝင္၊ ပစၥည္းထုတ္ယူရန္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြ (၃)ႀကိမ္ကို Bank Account (၃)ခုသို႔ ေငြက်ပ္စုစုေပါင္း

 

 

သိန္း (၁၇၀၀)ေက်ာ္ လႊဲေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ၎လႊဲေပးသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ Account မ်ားကို ေျခရာခံ၍ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး

 

ေငြလာထုတ္ခ်ိန္ ဘဏ္၏ CCTV မွတ္တမ္းမ်ား၊ Bank Account ပိုင္ရွင္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရာ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္

 

(၂၀)ေက်ာ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးသား (၂)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦးတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ (၃)ဦးကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ၎တို႔သည္

 

သာမန္လက္လုပ္လက္စားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို (၁၀၀၀၀)က်ပ္စီ ေပး၍ ၎တို႔၏ အမည္၊ ေနရပ္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ပုဂၢိဳလ္

 

တစ္ဦးမွ MPU ကတ္မ်ား ဘဏ္အသီးသီး၌ ျပဳလုပ္ေစၿပီး ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္ ၎ပုဂၢိဳလ္မွ MPU ကတ္မ်ား ယူေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

ကြင္းဆက္ ထပ္မံစိစစ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)ရပ္ကြက္ေန၊ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး၊ ၎၏ဇနီးႏွင့္ ဇနီး၏ ယခင္အိမ္‌ေထာင္ႏွင့္ရ

 

သည့္ (၂၃)ႏွစ္အရြယ္သားတစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃)ဦးအား ေျခရာခံေဖာ္ထုတ္ရမိၿပီး ၎တို႔မွ သာမန္လက္လုပ္လက္စားမ်ားထံမွ MPU ကတ္မ်ားကို

 

(၁၀၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူရရွိသည့္ MPU ကတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ (င/က)ရပ္ကြက္ေန နိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံ

 

သား EZIEFULE (ခ) ABIAZIEN WISDOM ႏွင့္ ၎၏ ဇနီး ျမန္မာနိုင္ငံသူ ေဒၚစိုးစိုးစံ(ခ)နန္းစႏၵီတို႔ထံ MPU တစ္ကတ္လၽွင္ တစ္သိန္းက်ပ္

 

ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ နိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံသားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသူတို႔ကို ဒီဇင္ဘာ (၁၆)ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

 

နိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံသားအား စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ၎ႏွင့္အတူ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ အျခားနိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံသား(၁)ဦးတို႔

 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ၎၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔က Relief Flight ျဖင့္ ရန္ကုန္မွ မေလးရွားသို႔ ထြက္ခြာ

 

သြားေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေလဆိပ္ ဝင္/ထြက္မွတ္တမ္းမ်ား စိစစ္ခ်က္အရ ထြက္ခြာသြားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ လိမ္လည္ပုံ စိစစ္ခ်က္အရ

 

Online မွတစ္ဆင့္ ၎တို႔သည္ ယုံၾကည္လြယ္သူ ပစ္မွတ္မ်ား ရွာေၾကာင္း၊ ယခု အေၾကာင္းျပျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

 

ယုံၾကည္ေအာင္ စည္း႐ုံးေျပာဆိုေၾကာင္း၊ ဖုန္းဆင္းကတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ နံပါတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္သူ ယုံၾကည္လာလၽွင္

 

၎တို႔ လက္ဝယ္ရွိ MPU ကတ္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္မ်ားသို႔ ေငြလႊဲခိုင္းေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ ေဒၚစိုးစိုးစံ(ခ)နန္းစႏၵီက အမ်ိဳး

 

သမီးအသံမ်ားျဖင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုေၾကာင္း‌ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦး စိစစ္ခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း

 

(၁၅)ဦး၊ ဇူလိုင္လ အတြင္း (၁၈)ဦး၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း (၁၈)ဦးတို႔ကို ပစ္မွတ္ထားကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ ေငြလႊဲေပးသူမ်ားရွိသလို

 

လႊဲမေပးသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္၍ေငြလႊဲေပးၿပီးေနာက္ လိမ္လည္ ခံရသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းအသီးသီးတြင္ အမႈဖြင့္ထားမႈမ်ား

 

ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတ္တမ္းမ်ားအရ စိစစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္၌ (၁)မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ (၁)မႈ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ (၁)မႈ၊ ပဲခူး

 

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ (၁)မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ (၂)မႈ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (၂)မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္ (၂)မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္(၁၀)မႈ၊

 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ (၅)မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ၎တို႔ကို ဖမ္းဆီးခ်ိန္၌ ေနအိမ္အတြင္းမွ ဘဏ္ေျပစာ (၄၁)ရြက္၊ ဘဏ္စာအုပ္မ်ိဳးစုံ (၂၅)

 

အုပ္၊ MPU ကတ္မ်ိဳးစုံ (၅၇)ကတ္၊ ဖုန္း (၉)လုံး၊ Laptop (၁)လုံး၊ ေငြက်ပ္သိန္း (၁၀၀)ေက်ာ္၊ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ (၁)ေစာင္၊ ေလယာဥ္

 

Booking စာရြက္ (၃)ရြက္ႏွင့္ Memory Stick (၃)ခုတို႔ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ၿပီး လိမ္လည္ရရွိေငြမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္၌ ခြဲေဝသုံးစြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္း၍ ေဒၚစိုးစိုးစံ(ခ)နန္းစႏၵီ မွ စတိုးဆိုင္တစ္ခု တည္ေထာင္ရင္းႏွီးထားေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး နိုင္ဂ်ီးရီးယား

 

နိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္နိုင္သည့္ အလားတူဂိုဏ္းမ်ားလည္း ရွိနိုင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကသံသယရွိသျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးေနေၾကာင္းႏွင့္

 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ေငြလႊဲခိုင္းသူတရားခံမွ MPU ကတ္၏ Account

 

နံပါတ္ကို ေဖာ္ျပေပးပို႔ကာ ၎ Account သို႔ ေငြလႊဲထည့္ခိုင္းေၾကာင္း၊ နစ္နာသူတရားလိုမွ ၎ လႊဲေပးသည့္ Account နံပါတ္၊ ရက္စြဲမ်ားကို

 

တိက်စြာေျပာဆိုပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္သျဖင့္ စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္နိုင္မႈ ျမန္ဆန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆိုပါတယ္။

 

Credit