၂ ႏွစ္အရြယ္မွာေတာင္ ေဖေဖျမင့္ျမတ္ထက္ ေခ်ာေမာလွပလြန္းတဲ့ သားေလးျမတ္သူ

၂ ႏွစ္အရြယ္မွာေတာင္ ေဖေဖျမင့္ျမတ္ထက္ ေခ်ာေမာလွပလြန္းတဲ့ သားေလးျမတ္သူ ျမင့္ျမတ္ရဲ့ သားေလး ျမတ္သူကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္ လ (၇) ရက္ေန႔က (၂)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမ င့္ျမတ္ရဲ့ သားေလး ျမတ္သူ ကေတာ့ (၂) ႏွစ္အရြယ္မွာတင္ အရြယ္ေလ းနဲ႔ မလိုက္ေအာင္ ေခ်ာေမာလြ...