ထူးျခားပါတယ္အလြန္ကိုဆန္းက်ယ္ေနပါၿပီ ျမန္မာ ျပည္ႀကီးေရ.

ထူးျခားပါတယ္အလြန္ကိုဆန္းက်ယ္ေနပါၿပီ  ျမန္မာ ျပည္ႀကီးေရ.   ညေနကေတြ႕လိုက္တဲ့ နိမိတ္ေကာင္းေတြလာေတာ့မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံေျမပုံ ပုံစံျဖစ္ေနတဲ့ မိုးတိမ္ထူးျခားပါတယ္အလြန္ကိုဆန္း က်ယ္ေနပါၿပီ။ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ညေနပိုင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တိမ္ပုံစံပါဘဲ။ လူမႈကြန္ယက္မွာတင္ထားတာပါ Photo Shopမဟုတ္ပါ။အမွန္တကယ္ပုံပါေနာ္ ဒီပုံကိုေတာ့ ညီေလးတစ္ေယာက္က ညေနခင္းအေမနဲ ့အျပင္ထြက္ရာမွ အမွတ္ မထင္ျမင္ေတြ ့ၿပီးရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ပုံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုံကိုရိုက္ကူးခဲ့တာကေတာ့ Thet Zaw Accကျဖစ္ပါတယ္။နိမိတ္ေကာင္းေတြျဖစ္ လာေတာ့မယ္လို ့ယူဆရတဲ့ နိမိတ္ထြန္းေတာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါဟာတိုက္ဆိုင္မႈမျဖစ္နိုင္ဘဲ ေလာကနတ္ေတြက …

Read More