သူေဌးႀကီး ဦးစိုင္းမ်ိဳးဝင္းရဲ႕ လႈဒါန္းမႈ့အစုစု

ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား သာဓု ေခၚဆိုနိုင္ေစဖို့ *********************************** နိုင္ငံေတာ္မွ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ၁။ Excellent Fortune Development Group ( EFD Group )ျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝိ/- (က်ပ္သိန္းငါးေထာင္တိတိ)၊ ၂။ Farmers Development Public Bank ( FDB …

Read More

အသက္ ၁၀ ႏွစ္ အရြယ္ ကမ္ဘာ့ခ်န္ပီယံ ဆူမိုနပန္းသမားေလး

  အသက္ ၁၀ ႏွစ္ အရြယ္ ကမ္ဘာ့ခ်န္ပီယံ ဆူမိုနပန္းသမားေလး   Meet Kyuta Kumagai အမည္ရွိ ေပါင္ခ်ိန္ ၁၈၇ ေပါင္ နဲ႔ ဆူမို (ေခၚ ) ဂ်ပန္နပန္းသမားတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ ၁၀ႏွစ္   အရြယ္ထဲမွာဘဲ ကမၻာ့ခ်ိန္ပီယံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ Kumagai သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္မွာ Taisuke လို႔ေခၚတဲ့ သူ႔ရဲ့ …

Read More