အားလုံး ဝမ္းသာ အားတတ္ေစမယ့္ ေၾက ညာခ်က္ တစ္ခု ထုတ္ျပန္ လိုက္တဲ့ Facebook

  အားလုံး ဝမ္းသာ အားတတ္ေစမယ့္ ေၾက ညာခ်က္ တစ္ခု ထုတ္ျပန္ လိုက္တဲ့ Facebook     ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းမွုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပက္သတ္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ မက္ဆင္ဂ်ာသုံးစြဲသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ   ထုတ္‌ေဖာ္ေျပာဆိုနိုင္ရန္ကာကြယ္ေပးသြားမည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္အဖြဲ႕မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ Public Policy   Director ျဖစ္သူ Rafael Frankel ကယမန္ေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ …

Read More